වරිපනම් නොගෙවූ කොළඹ ආයතන 211 ක දේපල තහනම්.

Friday, 05 July 2013 - 12:46

%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1+211+%E0%B6%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B6%B4%E0%B6%BD+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A.වරිපනම් බදු නොගෙවූ කොළඹ මහනගර සභා බලප්‍රදේශය තුළ පිහිටි පෞද්ගලික ආයතන 211ක් තහනම් කිරීමට කොළඹ මහනගර සභාව තීරණය කර තිබෙනවා. නාගරික භාණ්ඩාගාරික කේ.ඞී.චිත්‍රපාල සදහන් කළේ මෙම ආයතන තහනම් කිරීමෙන් පසු වෙන්දේසි කර මහනගර සභාව වෙත පවරා ගැනීමට පියවර ගන්නා බවයි. රුපියල් ලක්ෂ 3 කට වැඩි මුදලක් මෙම ආයතනවලින් වරිපනම් බදු ලෙස අය කර ගැනීමට නියමිතව තිබුණා. එහෙත් එම මුදල් අදාළ ආයතන විසින් ගෙවීම දිගින් දිගටම පැහැර හැරීම නිසා කිහිපවරක් දැනුම්දීමෙන් පසු අදාළ තීරණයට එළඹි බවයි කොළඹ මහනගර සභාවේ නාගරික භාණ්ඩාගාරික කේ.ඞී.චිත්‍රපාල කියා සිටියේ.

[MP3]s62400[/MP3]