අදත් මුහුද අවධානම්.

Saturday, 06 July 2013 - 7:51

%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A.

පුත්තලමේ සිට ගාල්ල හරහා හම්බන්තොට දක්වා වන මුහුදු තීරයේ පැයට කිලෝමීටර් 70 දක්වා තද සුළං ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ. කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ ජීවන් කරුණාරත්න ධීවර සහ නාවික ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේ ඒ පිළිබද විමසිල්ලෙන් පසුවන ලෙසයි.


[MP3]s62451[/MP3]