"ටුවර් ඩි හිරු" ජය යුධ හමුදාවේ ලක්ෂ්මන් විජේරත්නට.

Saturday, 06 July 2013 - 18:58

%22%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%22+%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B0+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A2%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%A7.

දින දෙකක් පුරා පැවති ශ්‍රී ලංකාවේ දැවැන්තම පාපැදි සවාරිය වන ටුවර් ඩි හිරු පාපැදි තරගයේ සමස්ත ජයග්‍රහණය හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ ලක්ෂ්මන් විජේරත්න සමත්වුණා. එහි දෙවන ස්ථානය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව නියෝජනය කළ සමන් කුමාර හිමිකර ගත් අතර, තෙවන ස්ථානය හිමිකර ගත්තේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නියෝජනය කළ සුධීර නිලංගයි. ටුවර් ඩි හිරු පාපැදි සවාරියේ සමස්ත ශූරතාවය දිනා ගත්තේ ගුවන් හමුදා ඒ කණ්ඩායම විසින්. ටුවර් ඩි හිරු පාපැදි සවාරියේ සමාප්තිය පිළිබඳ විශේෂ සටහනක් ගෙන එන හිරු ක්‍රීඩා අංශයේ වින්දන ප්‍රසාද් කරුණාරත්න.

[MP3]s62492_1[/MP3]

ටුවර් ඩි හිරු පාපැදි සවාරිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය වෙත අදහස් දැක්වූ ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව නියෝජනය කළ ලක්ෂ්මන් විජේරත්න.
 
[MP3]s62492_2[/MP3]

[JPG]s62492_1[/JPG]

[JPG]s62492_2[/JPG]

[JPG]s62492_3[/JPG]

[JPG]s62492_4[/JPG]

[JPG]s62492_5[/JPG]

[JPG]s62492_6[/JPG]

[JPG]s62492_7[/JPG]

[JPG]s62492_8[/JPG]

[JPG]s62492_9[/JPG]

[JPG]s62492_10[/JPG]

[JPG]s62492_11[/JPG]