චෝදනා හමුවේ සංවර්ධනය අතපසු නොකරන බව ජනපති කියයි.

Sunday, 07 July 2013 - 7:45

%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.

අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් රජය ගෙන යන සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල කිසිදු අභියෝගයක් හමුවේ ආපසු හැරවීමට සූදානම් නොමැති බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ජාතික ගොවි සතියේ සමාරම්භක උත්සවයට වාරියපොල කෘෂිකර්ම සංකීර්ණයේදී ඊයේ එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව කියා සිටියේ පොහොර සහනාධාරය පිළිබඳවද සිහිපත් කරමින්.
 
[MP3]s62506[/MP3]