පොහොය දිනයේ පන්සල් යන්න. - ජනපති.

Monday, 08 July 2013 - 18:56

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1.+-+++%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92.


ඒකීය රාජ්‍යයක් බිහි කිරීමේදී රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයට වැදගත් කාර්යභාරයක් පවතින බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ අද (08) පැවති ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමට සහභාගි වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව අවධාරණය කළා.

 
[MP3]s62608_1[/MP3]

 

මේ අතර, පොහොය දිනයන්හි රජයේ සේවකයන්ට ලබා දෙන නිවාඩුවලින් ඔවුන් නිසි ප්‍රයෝජන නොගන්නා බවයි ජනාධිපතිවරයා එහිදී පෙන්වා දුන්නේ.

[MP3]s62608_2[/MP3]