පුත්තලම සිට හම්බන්තොට දක්වා මුහුද අනතුරුදායකයි.

Wednesday, 10 July 2013 - 18:51

%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92.

පුත්තලම සිට ගාල්ල හරහා හම්බන්තොට දක්වා දිවයිනට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළෙඟ් වේගය පැයට කිලෝමීටර් 70 - 80 දක්වා ඉහළ යා හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා. එබැවින් එම මුහුදු ප්‍රදේශ රළු සහ අනතුරුදායක විය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව ධීවර ප්‍රජාවට දැනුම් දෙන්නේ.

අන්තර්ජාතික කාලගුණික තොරතුරු සපයන වෙදර් ඩොට් කොම් වෙබ් අඩවිය ප්‍රකාශ කළේ  හෙට (09) දිනයේ කොළඹ නගරයට වැසි ඇති වීමට සියයට 30 ක සම්භාවිතාවක් පවතින බවයි. මහනුවර, හම්බන්තොට සහ යාපනය යන නගරවලට සියයට 20 ක වැසි ඇති වීමේ සම්භාවිතාවයක්ද පවතිනවා.

ඉදිරි කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව පැහැදිලි කරන කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ එස්.ආර්. ජයසේකර.

[MP3]s62745[/MP3]