ඉන්දුනීසියාවේ හිරගෙයක් බිඳ රැඳවියන් 150 ක් පළායයි.

Friday, 12 July 2013 - 7:53

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B3+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+150+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.



ඉන්දුනීසියාවේ - සුමාත්‍රා දිවයිනේ මෙඩාන් නගරයේ පිහිටි බන්ධනාගාරය බිඳ රැඳවියන් 150 දෙනෙකු ඊයේ පලාගොස් තිබෙනවා. බන්ධනාගාරයේ බලධාරින් එහි විදුලිය විසන්ධි කිරීමත් සමග ජල සැපයුම නතරවීම නිසා රැඳවියන් ගැටුමකට මැදිවුණා. බන්ධනාගාරයේ තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා හමුදා සහ පොලිස් භටයන් ද යෙදවීමට සිදුව තිබෙනවා. මෙම ගැටුම අතරතුරයි රැඳවියන් 150 කට වැඩි පිරිසක් එයින් පලාගොස් ඇත්තේ. ඔවුන් බන්ධනාගාර මැදිරිවලට ගිනි තබා ඇති බව ද වාර්තා වුණා. පලාගිය ඇතැම් රැඳවියන් ත්‍රස්තවාදී චෝදනා මත සිරදඩුවම් විඳින අයයි. රැඳවියන් 400 කට පමණක් ප්‍රමාණවත්, මෙම බන්ධනාගාරයේ 2400 කට වැඩි පිරිසක් රඳවා සිටි බව සඳහන්.