පක්ෂ ලේකම්වරුන් මැතිවරණ කොමසාරිස් හමුවේ.

Friday, 12 July 2013 - 8:16

%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A.දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරුන් සහ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වෙනවා. උතුර, වයඹ සහ මධ්‍යම ඡන්ද විමසීමට අදාළව දේශපාලන පක්ෂ සහ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා අතර සිදුකෙරෙන පළමු සාකච්ඡාව මෙයයි. මෙම පළාත් සභා මැතිවරණවලට අදාළ නාමයෝජනා කැඳවීමද මේ මස 25 වැනිදා සිට අගෝස්තු මස පළමුවැනිදා දක්වා සිදුකෙරෙන බව මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය ඊයේ (11) ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව, මෙම පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම මෙවර පැවැත්වෙන්නේ 2012 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛණයට අනුවයි.