නිධන් හැරූ 4 දෙනෙකු පොල්පිතිගම දී අත්අඩංගුවට.

Saturday, 13 July 2013 - 10:31

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%96+4+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7.

කුරුණෑගල - පොල්පිතිගම - වේයන්ගොඩවත්ත ප්‍රදේශයේ දී ඉඩමක නිධන් ලබා ගැනීමේ අරමුණින් කැනීම් සිදුකළ පුද්ගලයන් 4 දෙනෙකු ඊයේ (12) අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේ ඔවුන් ඉබ්බාගමුව, පැල්මඩුල්ල සහ කුරුණෑගල ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් බවයි. නිධන් හැරීම සඳහා උපයෝගී කරගත් උපකරණ සහ පූජා භාණ්ඩ රැසක් ද මෙහිදී පොලිස් භාරයට ගැනුණා.