පරිවර්තනය සාර්ථක බව යුද හමුදාපති කියයි.

Sunday, 14 July 2013 - 7:25

%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.


මානුෂීය මෙහෙයුමෙන් පසු ත්‍රිවිධ හමුදාව තුළ සිදුවිය යුතු පරිවර්තනයන් සාර්ථකව සිදුව ඇති බව යුධ හමුදාපති ජනරාල් ජගත් ජයසූරිය ප්‍රකාශ කළා. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ කිලිනොච්චි යුධ හමුදා මූලස්ථානයේ සංචාරයක නිරතවීමෙන් අනතුරුව පැවති රැස්වීමක් අමතමින්.

[MP3]s62976[/MP3]