මෙරට විදෙස් ප්‍රතිපත්තිය ඇමති බැසිල් පහදයි.

Tuesday, 16 July 2013 - 7:42

%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%92.රජය නව රාජ්‍යයන් සමග රාජතාන්ත්‍රික සබඳතා ගොඩනැගීමේ දී එය පදනම් විරහිතව ඇතැම් පුද්ගලයින් විවේචනය කරමින් සිටින බව ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ පවසනවා. කිතුල්ගල - පොල්පිටිය ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට යෝජිත ජාතික බ්‍රෝඞ්ලන්ඞ් ජල විදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ඊයේ ආරම්භ කරමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

[MP3]s63107[/MP3]