මාධ්‍ය ආචාර ධර්ම නීතිගත කරන්න රජය සූදානම් නැහැ.

Wednesday, 17 July 2013 - 18:31

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%86%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B0%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90.

මාධ්‍ය ආචාරධර්ම නීතිගත කිරීමට රජයට අවශ්‍යතාවයක් නොතිබූ බව ජනමාධ්‍ය හා ප්‍රවෘත්ති අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල අද ප්‍රකාශ කළා. ශ්‍රී ලංකා ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය මගින් කොළඹ දී අද (17) පැවැත්වූ මාධ්‍ය ආචාරධර්ම පිළිබඳ විද්වත් කථිකාවට එක්වෙමිනුයි අමාත්‍යවරයා මෙම කරුණු අනාවරණය කළේ.

[MP3]s63222[/MP3]