බොගවන්තලාවේ, බිළිඳියකට වධ දුන් සුළු පියා අත්අඩංගුවට.

Thursday, 18 July 2013 - 18:48

%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A%2C+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%B0+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7.ලොව නිර්මලත්වයේ සංකේතය වූ පුංචි ළදරුවාට හිංසා කිරීම මිනිසුන්ට තබා තිරිසන් සතෙකුටවත් කළ නොහැක්කක්. එහෙත් සතුන්ටත් එහා ගිය මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ පුවත් අප රටෙන් වාර්තා වන්නේ අද ඊයේ සිට නොවේ.

 [MP3]s63294[/MP3]


[JPG]63282_1[/JPG]
ඡායාරූප - රංජිත් රාජපක්ෂ