හිඟ වැටුප් සහ උසස්වීම් ගැන ගුරුවරුන්ගෙන් සිහි කැඳවීමක්.

Sunday, 21 July 2013 - 7:54

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%9F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

රට පුරා ගුරුවරුන්ගේ හිඟ වැටුප් සහ උසස්වීම් ගැටළු සම්බන්ධයෙන් තවමත් බලධාරීන් නිසි පියවර ගෙන නොමැති බවට ලංකා ගුරු සංගමය චෝදනා කරනවා. ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ඊට විසඳුම් නොලැබුනහොත් දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට එළැඹෙන බවයි එහි ලේකම් ජෝශප් ස්ටාලින් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට ප්‍රකාශ කළේ.

[MP3]s63449[/MP3]