නිධන් කොල්ලවලට යොදාගන්නා වාහන රාජසන්තකයි.

Sunday, 21 July 2013 - 12:52

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92.

පුරාවිද්‍යා ස්ථාන සංරක්ෂණය සඳහා වන නව නීති කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය සූදානම් වනවා. ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍ය ජගත් බාලසූරිය හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ නව නීතිවලට අනුව පුරා වස්තු විනාශ කිරීමේ කටයුතුවලට යොදාගන්නා රථ වාහන රාජසන්තක වනු ඇති බවයි. එසේම සිර දඬුවම් කාලය සහ දඩ මුදල්ද විශාල වශයෙන් ඉහළ යනු ඇති බව අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා.
 
[MP3]s63470[/MP3]