කෝප් කමිටු වාර්තාව අද මැතිසබයට.

Tuesday, 23 July 2013 - 7:44

%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B6%A7.


 

රාජ්‍ය ආයතනවල අක්‍රමිකතා සහ දුෂණ පිළිබද සොයා බලන කෝප් කමිටු වාර්තාව අද (23) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනවා. ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍ය ඩිව් ගුණසේකර විසින් එලෙස ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබද පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ අවසන් වාර්තාවයි. ඒ පිළිබද හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දැක්වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍ය ඩිව් ගුණසේකර.

[MP3]s63563[/MP3]