විරෝධතාවක් නිසා ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ඇණ හිටී.

Tuesday, 23 July 2013 - 8:12

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%AB+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%93.

රාගම - බටුවත්ත දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේ පැවැත්වෙන විරෝධතාවක් හේතුවෙන් ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ගමනාගමන කටයුතු මේ වන විට ඇණහිට තිබෙනවා. දුම්රිය පාලක  මැදිරිය සඳහන් කළේ උතුරු අධිවේගී මාර්ගයට විරෝධය පළ කරමින් ප්‍රදේශවාසීන් මෙම විරෝධතාවය සංවිධානය කර ඇති බවයි. මේ හේතුවෙන් කොළඹට පැමිණෙන දුම්රිය වල්පොළ දුම්රිය ස්ථානයට පමණක් සීමා වී තිබෙනවා. විරෝධයේ නිරත වන ප්‍රදේශයේ භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වමින්.

[MP3]s63577[/MP3]