නාම යෝජනා දෙන හැටි ඡන්ද කොමසාරිස් යළිත් පහදයි.

Wednesday, 24 July 2013 - 7:33

%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%92.ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණය සඳහා නාම යෝජනා පත්‍ර භාරදීමේදි ඒ සඳහා නියමිත ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කිරීම අනිවාර්ය බව මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය පවසනවා. ජූලි 25 වැනිදා සිට අගෝස්තු 1 වැනිදා දක්වා තේරීම් භාර නිලධාරීන් හරහා නාම යෝජනා භාරදිය යුතු බව දැනටමත් ප්‍රකාශ කර අවසන්. නාමයෝජනා පත්‍රයේ නියමිත අපේක්ෂක සංඛ්‍යාවද සටහන් විය යුතු බවයි මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.

[MP3]s63627[/MP3]