සෞදියේ සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 16 000 ක් සිය රට ඒමට කැමති වේ.

Thursday, 25 July 2013 - 12:19

%E0%B7%83%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+16+000+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%92%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%9A.

පොදු සමා කාලය යටතේ සෞදියේ රැඳී සිටි 6 000 ක් පමණ තාවකාලික පිටවීමේ බලපත්‍ර ලබාගෙන ඇති බව විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුභසාධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා පවසනවා. ඔහු කියා සිටියේ සෞදි අරාබි රජය ලබාදුන් පොදු සමා කාලය යටතේ ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් 16 000 ක් ශ්‍රී ලංකාවට ඒම සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති බවයි. සෞදියේ නීතිවිරෝධී අයුරින් රැඳී සිටින ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ට රටින් පිටවීමට නොවැම්බර් මස 3 වැනිදා දක්වා පොදු සමා කාලයක් ලබාදී තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් පැහැදිළි කරන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා.

 
[MP3]s63712[/MP3]