අදත් වැසි.

Friday, 02 August 2013 - 8:06

%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92.


 

දිවයිනේ පළාත් කිහිපයකට අද (02) දිනය තුළ විටින්විට වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා. පුත්තලමේ සිට මාතර දක්වා වන මුහුදු තීරය රළු විය හැකි අතර අවට ප්‍රදේශයට දැඩි සුළං සහ ගිගුරුම් සහිත වැසි අපේක්ෂා කළ හැකියි. ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කළ කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ චන්න රොද්‍රිගු.

[MP3]s64245[/MP3]