සංවර්ධනයේ විෂමතා නැහැ. ජනපති කියයි.

Sunday, 04 August 2013 - 7:44

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90.+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.සංවර්ධනයේ විෂමතා පැවතුණහොත් අසහනය වැඩිවන බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා. වත්මන් රජය ඒ පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන බවත් රටේ සියලූ ප්‍රදේශවලට තිරසාර සංවර්ධනයක් ක්‍රියාත්මක කරන බවත් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ වවුනියාවේ ඊයේ පැවති උත්සවයක් අමතමින්.

[MP3]s64370[/MP3]