විදුලිය නැති බලාගාරයක් ගැන රනිල් කියයි.

Tuesday, 06 August 2013 - 8:24

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.

විදුලිය නොමැති විදුලි බලාගාර නැව් නැති වරායන් තිබෙන රටක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇතැයි විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් බලමණ්ඩල රැස්වීමට සහභාගි වෙමින් ඊයේ (05) හලාවත දී විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව සදහන් කර සිටියා.

 

[MP3]s64501[/MP3]