දඹදිව වන්දනාකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහතිකයි.

Tuesday, 06 August 2013 - 12:46

%E0%B6%AF%E0%B6%B9%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92.

දඹදිව වන්දනාවේ යෙදෙන ශ්‍රී ලාංකීය බැතිමතුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කර ඇති බවට ඉන්දීය රජය තම අමාත්‍යාංශය වෙත දැනුම් දී ඇතැයි බුද්ධශාසන සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසනවා. එහි ලේකම් එම්.කේ.බී. දිසානායක සඳහන් කළේ මේ නිසා කිසිඳු බියකින් හෝ සැකයකින් තොරව දඹදිව වන්දනාවේ යෙදෙන ලෙස බැතිමතුන්ට දැනුම් දෙන බවයි.

 
[MP3]s64527[/MP3]