ජනපති නියමයෙන් වැලිවේරියේදී පීඩා වූ අයට වන්දි.

Tuesday, 06 August 2013 - 19:21

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92.

වැලිවේරිය සිද්ධියේදී පීඩාවට පත්වු පවුල්වලට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නියමයෙන් වන්දි ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව මියගිය පුද්ගලයන්ගේ පවුල්වලට සහ තුවාල ලැබූවන්ට කඩිනමින් මෙම වන්දි ලබාදෙනු ඇති.