අර්තාපල් බද්ද ගැන පැහැදිලි කිරීමක්.

Wednesday, 07 August 2013 - 8:11

%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටතේ නියමයන් කිහිපයක් පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (06) දිනයේ විවාදයට ගැනුණා. එහිදී ආනයනික අර්තාපල් සඳහා පැනවූ නව බදු පිළිබදව අදහස් දැක්වූයේ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධනයි. ඒ පිළිබඳව සහ පාර්ලිමේන්තුවේ ඊයේ දිනයේ තොරතුරු ඇතුළත් මැතිසබය විශේෂාංගය.

[MP3]s64577[/MP3]