හොරෙන් බෙහෙත් දුන්නොත් බලපත්‍ර අහෝසි වෙයි.

Sunday, 11 August 2013 - 8:15

%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B7%84%E0%B7%9D%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92.ජාවාරම්කරුවන්ට ඖෂධ සපයන බලපත්‍රලාභී ඖෂධ සැපයුම්කරුවන්ගේ බලපත්‍ර වහාම අහෝසි කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා. ඊට අදාළ ක්‍රියාමාර්ග කඩිනමින් ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය පාලිත මහීපාල විසින් අදාළ අංශ වෙත උපදෙස් ලබාදී ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ. පසුගිය කාලසීමාව තුළ විවිධාකාරයේ ඖෂධ ජාවාරම්වල නිරත වන පුද්ගලයන් නීතියේ රැහැනට කොටුකර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකිරීමේදී අනාවරණය වුණේ බොහෝ බලපත්‍රලාභී ඖෂධ සැපයුම්කරුවන් විසින් ජාවාරම්කරුවන්ට වැඩි මිලට ඖෂධ ලබාදෙන බවයි.