දේශපාලනඥයන්ගේ ප්‍රතිරූපය කෙලෙසිලා. - නිදහස් පක්ෂ මහලේකම්.

Sunday, 11 August 2013 - 18:44

%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%A5%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8F.+-+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A.

දේශපාලඥයින්ගේ ප්‍රතිරූපය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව තුළ පැහැදීමක් නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහලේකම් අමාත්‍ය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසනවා. ඔහු කියා සිටියේ දේශපාලනඥයින් පිළිබඳ පවතින ප්‍රතිරූපය පිරිහෙමින් පවතින බවයි. අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ දේශපාලනඥයෙකු වූ දිවංගත අනිල් මුණසිංහ වෙනුවෙන් ඉදිකරන ලද ගුණසමරු ශාලාව විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට ඊයේ (10) එක්වෙමින්.

 
[MP3]s64887[/MP3]