ඉන්දීය සම්බැරීනයක පිපිරීමක් - 18 දෙනෙකු සිර වේ.

Wednesday, 14 August 2013 - 13:28

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+18+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%9A.ඉන්දීය නාවික හමුදාවට අයත් සබ් මැරීනයක් අද (14) අළුයම මුම්බායි වරායේ දී පිපිරීමකට ලක්ව තිබෙනවා. සබ්මැරීනයේ සිටි ඉන්දීය නාවික සෙබලූන් 18 දෙනෙකු එහි සිර වී ඇති අතර, මේ වන විට සබ්මැරීනයේ ගින්න නිවා දැමීමට ආරක්ෂක අංශ කටයුතු කරමින් සිටිනවා. සින්දු රක්ෂා නැමැති මෙම සබ්මැරීනය ඉන්දීය සාගරයේ සිදුකෙරෙැණු සංචාරයකින් අනතුරුව මුම්බායි වරායට පැමිණ ඇත්තේ ඊයේ පස්වරුවේයිි.