පුද්ගල අතුරුදන් වීම් ගැන ජනපති කොමිසමේ සාමාජිකයින් මෙන්න.

Wednesday, 14 August 2013 - 17:07

%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1. 
යුද ගැටුම් පැවති සමයේ උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල පුද්ගලයන් අතුරුදන්වීම් පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා පත්කළ ජනාධිපති කොමිසම් සභාවේ වාර්තාව සය මසක් ඇතුළත තමන් වෙත භාරදෙන ලෙස ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කොමිසමේ සාමාජිකයින් වෙත දැනුම්දී තිබෙනවා. එම ජනාධිපති කොමිසම් සභාවේ සාමාජිකයින් ජනාධිපතිවරයා විසින් නම් කර ඇති අතර එහි සභාපතිවරයා ලෙස පත්කර ඇත්තේ මැක්ස්වෙල් පරාක්‍රම පරණගමයි. සුරංජනා විද්‍යාරත්න සහ මනෝ රාමනාදන් එහි සෙසු සාමාජිකයින්. පැහැර ගැනීම හෝ අතුරුදන්වීම් සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු පුද්ගලයින් හඳුනාගෙන නැවත එවැනි ක්‍රියා අනාගතයේ සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහායි ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම කොමිසම් සභාව පත්කර ඇත්තේ.