කොරියානු විභාගයේ අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම අදින් අවසන්.

Thursday, 15 August 2013 - 7:56

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A.ලබන ඔක්තෝම්බර් මාසයේ පැවැත්වෙන කොරියානු ප්‍රවීනතා විභාගයේ අයදුම්පත් ලබාදීම අදින් අවසන් වන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ප්‍රකාශ කළා. එහි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී, මංගල රන්දෙනිය සඳහන් කළේ මේ වනවිටත් 14,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් අයදුම්පත් ලබාගෙන ඇති බවයි.

[MP3]s65088[/MP3]