පොදුරඳ මඩුළු සමුළුවට පෙර රටවල් 15 ක නියෝජිතයන් ශ්‍රී ලංකාවේ.

Friday, 16 August 2013 - 12:49

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%B3+%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB+%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A+15+%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A.

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවේ මූලික කටයුතු පිළිබඳව සොයා බැලීමට රටවල් 15 කට අයත් නියෝජිතයන් 70 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබෙනවා. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය කාර්ය සාධක ලේකම් කාර්යාලය කියා සිටියේ මොවුන් දින 3 ක් ශ්‍රී ලංකාවේ රැදී සිටින බවයි. රාජ්‍ය නායකයන් පැමිණීමට පෙර ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් පිළිබඳව සොයා බැලීම මෙම නියෝජිතයන්ගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ අරමුණයි. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුව නොවැම්බර් මස 10 වැනිදා සිට 17 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙනවා. ප්‍රධාන සමුළුව නොවැම්බර් මස 15 වැනිදා සිට 17 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙනු ඇති. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවේ සමාරම්භක උත්සවය පැවැත්වෙන නෙළුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රඟහල, සමුළු පැවැත්වෙන බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ ද නිරීක්ෂණ කටයුතුවලට මෙම පිරිස එක්වනවා. ඊට අමතරව මත්තල සහ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල පරිශ්‍රය නිරීක්ෂණය කිරීමට ද ඔවුන් සිදුකරනු ඇති. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවට සමගාමීව මහජන සංසදයේ පැවැත්වෙන හික්කඩුව නගරයේද, තරුණ සංසදය පැවැත්වෙන හම්බන්තොට නගරයේ ද මෙම නියෝජිතයන් සංචාරයේ යෙදෙන බවයි පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය කාර්යසාධක ලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කළේ.