බෙලිහුල්ඔය අක්කර 100ක් විනාශයි.

Saturday, 17 August 2013 - 7:46

%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%94%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB+100%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%92.

          

 

දිවයිනේ ප්‍රදේශ 3ක පිහිටි රක්ෂිතවල ගිනි ගැනීම් වාර්තා වී ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කළා. බෙලිහුල්ඔය, බදුල්ල බෙරගල සහ වැල්ලවාය - ඌරුගම රක්ෂිතවලිනුයි මෙම තත්ත්වයන් වාර්තා වන්නේ. සමනලවැව පොලීසිය සඳහන් කළේ බෙලිහුල්ඔය රක්ෂිතයේ ඇති වූ ගින්නෙන් මේ වන විට අක්කර 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් විනාශ වී ඇති බවයි. මේ  සම්බන්ධයෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය වෙත අදහස් දක්වන ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සරත් ලාල් කුමාර.

 
[MP3]s65233[/MP3]