සටන කාමරවලට සීමා කරන්න එපා. - වික්‍රමබාහු ඉල්ලයි.

Friday, 23 August 2013 - 7:44

%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%91%E0%B6%B4%E0%B7%8F.+-+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92.ආණ්ඩුවට එරෙහිව කරන සටන් කාමරවලට සීමා නොවිය යුතු බව නව සමසමාජ පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න පවසනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු පක්ෂ සහ සංවිධාන රැසක් එකතුව සම්මුතිවාදී මහජන ගිවිසුම නමින් නව ගිවිසුමක් කොළඹ දී ඊයේ (22) අත්සන් කළා. එම අවස්ථාවට එක්වෙමිනුයි ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න මෙම අදහස් පළ කර සිටියේ.

[MP3]s65630[/MP3]