ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල ඔක්තෝම්බර් මුල් සතියේ.

Sunday, 25 August 2013 - 19:01

%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD+%E0%B6%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A.

5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලබන ඔක්තෝම්බර් මුල් සතිය වන විට නිකුත් කළ හැකි බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ පුෂ්පකුමාර පවසනවා. ඔහු මෙම අදහස් පළ කළේ අද (25) පැවැති 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පිළිබදව හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය කළ විමසීමකදියි. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ විභාග කොමසාරිස්වරයා කියා සිටියේ අද (25) පැවැති ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඉතා සාර්ථකව අවසන් කිරීමට හැකි වූ බවයි. ඒ පිළිබදව ගැටළු හෝ අක්‍රමිකතා කිසිවක් වාර්තා නොවූ බව ද විභාග කොමසාරිස්වරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

[MP3]s65832[/MP3]                               

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අද (25) විභාග මධ්‍යස්ථාන 2836 කදී පැවති අතර, ඊට පෙනී සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව තුන්ලක්ෂ 29,725 ක්.