නවිපිල්ලේ නිල කටයුතු අරඹයි. අගවිනිසුරු සමග සාකච්ඡාවක.

Monday, 26 August 2013 - 10:18

%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B6%BA%E0%B7%92.+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9C+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A.ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් නවනීදන් පිල්ලේ සිය නිල කටයුතු ආරම්භ කරමින් මේ වනවිට අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස් සමග සාකච්ඡාවක නිරතව සිටින බවයි අලූත්කඬේ අධිකරණ සංකීර්ණයේ සිටින හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. එම හමුවෙන් අනතුරුව නවිපිල්ලේ නීතිපතිවරයා හමුවීමටද නියමිතයි. අධිකරණ අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් සිය අමාත්‍යාංශයේදී මහ කොමසාරිස්වරිය හමුවීමට නියමිතව ඇත්තේ ඉන් අනතුරුවයි. ජගත් සංවිධාන මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් නවනීදන් පිල්ලේ දින 7 ක සංචාරයක් සඳහා ඊයේ දිවයිනට පැමිණියා.