අන්නා හසාරේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයකට සැරසේ.

Monday, 02 September 2013 - 7:31

%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%9A.


 

ඉන්දියාවේ සුප්‍රකට දුෂණ විරෝධී ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන අන්නා හසාරේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයකට සැරසෙනවා. ඔහුගේ නීතීඥවරයා උපුටා දක්වමින් ටයිම්ස් ඔෆ් ඉන්දියා පුවත්පත සඳහන් කළේ අන්නා හසාරේගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය මේ මාසය තුළ සිදුවීමට බොහෝදුරට ඉඩකඩ ඇති බවයි. මෙරට සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක ආරාධනයකට අනුව එම සංචාරය සිදුවන බවට ටයිම්ස් ඔෆ් ඉන්දියා පුවත්පත සඳහන් කළා. මීට අමතරව අන්නා හසාරේ කැනඩාවේද සංචාරයක නිරතවන බවයි එම පුවත්පත සඳහන් කළේ. 2011 වසරේදී දුෂණ විරෝධී පනතක් ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කරගන්නා ලෙස බලකරමින් අන්නා හසාරේ උපවාසයක නිරතවුණා. මේ හේතුවෙන් අන්නා හසාරේ ඉන්දියාවේ දුෂණ විරෝධී ක්‍රියාකාරිකයෙකු ලෙසයි සැළකෙන්නේ.