ශ්‍රී ලංකාවට බාල ඖෂධ සැපයූ ඉන්දීය සමාගම් 4 කට තහංචි.

Sunday, 15 September 2013 - 12:28

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%96%E0%B7%82%E0%B6%B0+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%96+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A+4+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92.


ඉන්දීය ඖෂධ සමාගම් හතරකින් මින් ඉදිරියට මෙරටට ඖෂධ මිලදීගැනීම තහනම් කර තිබෙනවා. පසුගිය වසර හතරක කාලය තුළ දිගින් දිගටම තත්වයෙන් බාල ඖෂධ ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීම හේතුවෙනුයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මෛත්‍රිපාල සිරිසේන විසින් මෙම සමාගම් තහනම් කරන ලෙසට ජාතික ඖෂධ අධිකාරියට අද නියෝග කර ඇත්තේ. ඒ අනුව ලැබොරේට් ෆාමා, විවේක් ෆාමා, බෆ්නා ෆාමසූටිකල්ස් සහ එලිසියුම් ෆාමසූුටිකල්ස් යන සමාගම්වලට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඖෂධ සැපයීම තහනම් කර තිබෙනවා. මෙම වසර තුළ පමණක් සපයන ලද ඖෂධවලින් 122 ක් බාල වර්ගයේ ඖෂධ බවට තහවුරු වී ඇතැයි  සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා. ඒ අනුව ලැබොරේට් ෆාමා සමාගම විසින් ඖෂධ වර්ග 18 ක්ද, බෆ්නා ෆාමසූටිකල්ස් සමාගම විසින් ඖෂධ වර්ග 84 ක්ද විවේක් ෆාමා සහ එලිසියුම් ෆාමසූටිකල්ස් යන සමාගම් සැපයූ  ඖෂධ වර්ග 5 ක්ද බාල වර්ගයේ ඒවා බවට තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා.


මෙම සමාගම්වලට සෑම වසරකම මේ පිළිබඳව දැනුම්දී ඇති නමුත් ඔවුන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදෙන ලද නියෝග පැහැර හැර ඇති බවයි එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ. එමෙන්ම තත්ත්වයෙන් බාල ඖෂධ සැපයූ එම සමාගම්වලින් වහාම අදාළ මුදල් අයකරගැනීමටත් ඔවුන්ගේ දේශීය නියෝජිතයන්ට නඩු පැවරීමටත් පියවර ගන්නා ලෙස අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා. මෙම ඖෂධ තහනම් කිරීම නිසා රෝහල්වල ඇතිවිය හැකි ඖෂධ හිඟය වලක්වාගැනීම සඳහා බංග්ලාදේශ රජයේ ඖෂධ සමාගම්වලින් මිලදී ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබාදී ඇති බව සඳහන්.