සිරියානු ජනපති වසරක් ඉල්ලයි.

Thursday, 19 September 2013 - 8:28

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92.

තම රට තුළ පවතින රසායනික අවි විනාශ කිරීම සඳහා වසරක කාලයක් අවශ්‍ය බව සිරියානු ජනාධිපති බෂාර් අල් අසාද් පවසනවා. ඔහු සඳහන් කර ඇත්තේ ඒ සඳහා තමන් සතුව නිශ්චිත වැඩපිළිවෙලක් පවතින බවයි. අගෝස්තු 21 වැනිදා සිදුවූ රසායනික අවි ප්‍රහාරය පිළිබඳ සිරියානු රජයේ හමුදාවන්ට එල්ලවන චෝදනා ජනාධිපති අසාද් ඊයේ දිනයේද තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කළා.