පළමු තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය රාත්‍රී 10 ට පෙර.

Saturday, 21 September 2013 - 7:43

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+10+%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB.

අද (21) පැවැත්වෙන පළාත් සභා ඡන්දයේ පළමු තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය රාත්‍රී 10 ට පෙර ලබාදිය හැකි බව මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය ප්‍රකාශ කළා. සියලූ ඡන්ද ප්‍රතිඵල හෙට උදෑසන 8 ට පෙර ලබාදිය හැකි බව ඔහුගේ විශ්වාසයයි. මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලද අනිද්දා උදෑසන වීමට පෙර ලබාදෙන බව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා සඳහන් කරනවා. ඡන්ද පෙට්ටි ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන ආ විගස ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට මේ වනවිට සියලූ කටයුතු සූදානම්.