මුස්ලිම් කොංග්‍රසය උතුරේ ස්වාධීන වෙයි.

Sunday, 22 September 2013 - 12:42

%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B6%BA+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92.

උතුරු පළාත් සභාව තුළ මුස්ලිම් කොංග්‍රසය ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. උතුරු පළාත් සභා ජන්ද විමසීමේදී මුස්ලිම් කොංග්‍රසයට එක් ආසනයක් හිමි වුණා. උතුරු පළාත් සභාවේ වැඩි ආසන සංඛ්‍යාවක් හිමිකරගත් දෙමළ ජාතික සන්ධානය සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්නේදැයි කළ විමසීමකදී ඊට පිළිතුරු ලබාදුන් මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ ජාතික සංවිධායක  සෆීක් රාජබ්දීන් සඳහන් කළේ දෙමළ සන්ධානයට තම පක්ෂයේ සහය අවශ්‍ය නොවන බවයි.