වීඩියෝ: ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිව්යෝක් නුවරට ළඟාවේ.

Monday, 23 September 2013 - 9:11

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%3A++%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B7%85%E0%B6%9F%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 68 වැනි නිත්‍ය සැසිවාරයට සහභාගිවීම සඳහා ඇමරිකාව බලා ගිය ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ පස්වරුවේ නිව්යෝක් නුවර වෙත ළඟාවී තිබෙනවා. ජනාධිපති ප්‍රකාශක හා ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ පිරිස නිව්යෝක් නුවරදී එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත ආචාර්ය පාලිත කොහොන සහ එම කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් පිළිගනු ලැබූ බවයි. එම අවස්ථාවට නිව්යෝක් නුවර වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසක්ද එක්ව තිබෙනවා. ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හෙට දිනයේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ මණ්ඩලයේ 68 වන සැසිවාරය ඇමතීමටද නියමිතයි.