නීතිපතිට සෝනියා ගාන්ධිගෙන් ඇමතුම්.

Monday, 23 September 2013 - 19:28

%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A.


ඉන්දියාවේ කොංග්‍රස් පක්ෂ නායිකා සෝනියා ගාන්ධි යැයි පවසමින් එරට නීතිපතිවරයාට දුරකථන ඇමතුම් ලබාදුන් කාන්තාවක් සොයා පොලීසිය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඉන්දීය වාර්තා සදහන් කළේ පසුගිය  5 වන දින සහ 11 වන දින නීතිපති ජී.ඊ. වන්හන්වතීට දුරකථන ඇමතුම් දෙකක් ලබාදුන් මෙම කාන්තාව දැනට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විභාග වන ප්‍රසිද්ධ නඩු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසා ඇති බවයි. මෙම දින කිහිපය තුළ එරට කොංග්‍රස් නායිකා අසනීප තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ඇමරිකාවේ ප්‍රතිකාර ලබන බැවින් මෙම දුරකථන ඇමතුම් පිළිබදව සැක සිතුණු නීතිපතිවරයා ඒ සම්බන්ධයෙන් නවදිල්ලි පොලීසිය වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.