මනාප ක්‍රමය සහ 18 ඉවත් කරන්න. - එජාපය.

Tuesday, 24 September 2013 - 12:43

%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+18+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1.++-+%E0%B6%91%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA.


 
18 වන සංශෝධනය මෙන්ම මනාප ඡන්ද ක්‍රමය ද කඩිනමින් අහෝසි කළ යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසනවා. ඒ වෙනුවට 17 වන සංශෝධනය සහ කොමිසම් සභා පිහිට විය යුතු බවයි කොළඹ අද (24) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී එම පක්ෂයෙන් මධ්‍යම පළාත් සභාව සඳහා තේරී පත්වූ හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරු පී.බී. වරාවැව සදහන් කළේ.