පොදු රද සමුළුවට කොළඹ හෝටල් පරීක්ෂා කෙරේ.

Thursday, 26 September 2013 - 7:32

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B7%84%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A.

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුව වෙනුවෙන් කොළඹ ප්‍රධාන පෙලේ හෝටල් සහ ඒ අවට පිහිටි ආපන ශාලා පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට කොළඹ නගර සභාවේ ජන සෞඛ්‍ය අංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා. එහි ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරී ප්‍රදීප් කාරියවසම් කියා සිටියේ මේ වනවිටත් තරු පන්තියේ හෝටල් කිහිපයක් පරීක්ෂාවට ලක් කළ බවයි. විශේෂයෙන්ම මෙම පරීක්ෂා කිරීමේදී හෝටල් තුළ භාවිත කරන ජලය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානය යොමු කරන බව ඔහු සඳහන් කළා.