සිරියාවේ රසායනික අවි ගිවිසුම ජගත් ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ.

Friday, 27 September 2013 - 8:00

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%A2%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A.


සිරියාවේ රසායනික අවි අර්බුදය විසඳීම සඳහා සකස් කර ඇති ඒකාබද්ධ යෝජනාව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේදී ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ ඡන්ද විමසීමට ලක් කෙරෙනවා. ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් 15 දෙනා අතුරෙන් බහුතරයක් ඊට එකඟවනු ඇතැයි විදෙස් විචාරකයන් සඳහන් කළා. විශේෂයෙන් ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ නිත්‍ය නියෝජිතයන් වන ඇමෙරිකාව සහ රුසියාව දැනටමත් මෙම කෙටුම්පතට එකඟ වී ඇති බව සඳහන්. පසුගිය වසර දෙකහමාර තුළ සිරියාව සම්බන්ධයෙන් එකඟත්වයකට පැමිණීමට ජගත් ආරක්ෂක මණ්ඩලය සමත් වූයේ නැහැ. ජනාධිපති බෂාර් අල් අසාද් ට එරෙහිව ආරක්ෂක මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වූ යෝජනා 3 ක් රුසියාව සහ චීනය නිශේධ බලය යොදා පරාජයට පත් කළා. කෙසේ නමුත්, සිරියාවට හමුදාමය ප්‍රහාරයක අවදානම අවම යෝජනාවක් සඳහා ඔවුන් දැන් එකඟ වී සිටින බව සඳහන්.