කාලවිරාම තීරණය කරන්නේ නවිපිල්ලේ නොව ශ්‍රී ලංකාවයි. - රජය.

Sunday, 29 September 2013 - 18:36

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92.+-+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA.මානව හිමිකම් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් සිදුකිරීම සඳහා කාලසීමා ලබාදීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ කොමසාරිස් නවනීදන් පිල්ලේට අයිතියක් නොමැති බව විදේශ ලේකම් කරුණාතිලක අමුණුගම පවසනවා. විදේශ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළේ ඒ සම්බන්ධයෙන් තීන්දු තීරණ ගනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් බවයි. නවනීදන් පිල්ලේගේ වාර්තාව ඇතුළත් ඇතැම් කරුණු මේ වනවිටත් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ඉටු කර ඇති බවයි විදේශ අමාත්‍යාංශ ලේකම් කරුණාතිලක අමුණුගම හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය සිදුකළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ.