ප්‍රාදේශීය දේශපාලනඥයන්ට මානව හිමිකම් කොමිසමෙන් පාඩම්.

Monday, 30 September 2013 - 7:59

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%A5%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B6%B8%E0%B7%8A.

පළාත් සහ ප්‍රාදේශීය සභා ජනතා නියෝජිතයන් මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමට මානව හිමිකම් කොමිසම් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා. එම කොමිසමේ නීති ලේකම් නිමල් පුංචිහේවා හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ දැනට මෙම ජනතා නියෝජිතයන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ ආකල්ප ඉතා පහත මට්ටමක පවතින බවයි. මේ හේතුව නිසා මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ.