ඩෙංගු මර්දන ව්‍යාපාරය බිඳ වැටී නැහැලූ.

Monday, 30 September 2013 - 13:19

%E0%B6%A9%E0%B7%99%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B3+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%96.ඩෙංගු මර්දන ජාතික ව්‍යාපාරය බිඳවැටීමේ අවදානමක් මතුව නොමැති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා. එවැනි අවදානමක් පවතින බවට සංවිධානාත්මක පිරිසක් විසින් අසත්‍ය ප්‍රචාරයක් පතුරුවමින් සිටින බවයි එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ. ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ වැඩබලන අධ්‍යක්‍ෂවරයා සහ එම ඒකකයේ අනෙකුත් වෛද්‍යවරුන් ඉල්ලා අස්වීමේ සූදානමක් පවතින බවද එම ප්‍රචාරයන්හි දැක්වෙනවා.

ඩෙංගු මර්දන ව්‍යාපාරයේ වැඩබලන අධ්‍යක්‍ෂ වෛද්‍ය උදය රණසිංහ තමන් තනතුරෙන් නිදහස් කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.  ඔහු එම ඉල්ලීම කර ඇත්තේ තමන් බරවා මර්දන ව්‍යාපාරයේද අධ්‍යක්‍ෂවරයා ලෙස කටයුතු කිරීම නිසා මතුව ඇති කාර්ය බහුල තත්ත්වය හේතු ලෙස දක්වමින්. මේ දක්වා  එම ඉල්ලීමට අනුමැතිය ලබාදී නොමැති අතර එය සළකා බලමින් පවතින බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ. යම් හෙයකින් වැඩබලන අධ්‍යක්‍ෂවරයා තනතුරෙන් නිදහස් කළහොත් ඒ වෙනුවට කඩිනමින් වෙනත් අධ්‍යක්‍ෂවරයෙකු පත්කිරීමටද නියමිතයි.

කෙසේ වුවත් ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ වෙනත් වෛද්‍යවරුන් ඉල්ලා අස්වීමේ සූදානමක් පිළිබඳව වාර්තා කර නොමැති අතර ඩෙංගු මර්දන ජාතික ව්‍යාපාරයට කිසිදු බලපෑමක් එල්ලවීමේ තත්ත්වයක් උද්ගත වී නොමැති බවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තවදුරටත් සඳහන් කළා.