තව වසර 17 කින් මෙරට වැඩිහිටි ජනගහනය දෙගුණයක්.

Tuesday, 01 October 2013 - 7:47

%E0%B6%AD%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+17+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

වසර 2030 වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිහිටි ජනගහනය දෙගුණයකින් වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් පවතින බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ මෙරට ජනගහනය සියයට 10 ක් වැඩිහිටියන් වන අතර, ඔවුන් වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවය සියයට 22 කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. මෙලෙස වැඩිහිටි ජනගහනය ඉහළ යාමත් සමඟම උද්ගතවන ප්‍රධානම ගැටලූව සෞඛ්‍ය ගැටලූව බවත් විශේෂයෙන්ම බෝ නොවන රෝග වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් දක්නට ලැබෙන බවත්, එම නිවේදනයේ සඳහන්.

 
ඒ අනුව වැඩිහිටි ජනතාව වෙනුවෙන් සෞඛ්‍ය ගැටලූ විසඳීම සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීමේ මූලික කටයුතු ද මේ වනවිට අරඹා ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සිය නිවේදනයෙන් පෙන්වා දෙනවා.