වීඩියෝ:මැ.කො. ගේ පැහැදිලි කිරීම පක්ෂ නියෝජිතයන් අනුමත කරයි.

Tuesday, 01 October 2013 - 19:01

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%3A%E0%B6%B8%E0%B7%90.%E0%B6%9A%E0%B7%9C.+%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92.පුත්තලම ශාන්ත ඇන්ඩෲ විද්‍යාලයේ තිබී සොයාගත් ඡන්ද පත්‍රිකා ගණන් කරන ලද ඒවා බවට මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන්ට කරන  ලද පැහැදිලි කිරීම, ඔවුන් අනුමත කර තිබෙනවා. මෙම සිද්ධිය පිළිබදව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන් දැනුවත් කරනු ලැබුවේ අද (01) පෙරවරුවේයි. එම සාකච්ඡාව සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සහ ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ නියෝජිතයන් සහභාගි වී නැහැ. මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා මෙහිදී සලකුණු කරන ලද ඡන්ද පත්‍රිකා ගණන් කිරීමේ ක්‍රියාදාමය පිළිබදව දීර්ඝ ලෙස දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන් දැනුවත් කර තිබෙනවා. ඉදිරියේදී ඡන්ද විමසීමක් සිදුකරන අවස්ථාවේ සිට මනාප ගණන් කිරීමෙන් පසුව සියලූම ක්‍රියාදාමය අවසානය දක්වා සියලූම සංසිද්ධිය මහජන නියෝජිතයන්ට පැහැදිලි කිරීමට ද මෙහිදී මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා තීරණය කළා.